ظروف یکبار مصرف همبرگری با مشخصات زیر آماده تولید و تحویل می باشد.

همبرگری
مدلوزنطولعرضارتفاع
همبرگری7/2 گرم150mm150mm75mm