ظروف یکبار مصرف همبرگری با مشخصات زیر آماده تولید و تحویل می باشد.

همبرگری
مدل وزن طول عرض ارتفاع
همبرگری 7/2 گرم 150mm 150mm 75mm