ظروف یکبار مصرف دو پرسی با مشخصات زیر آماده تولید و تحویل می باشد.

دوپرسی
مدل وزن طول عرض ارتفاع
دو پرس 12/5 – 12 گرم 270mm 150mm 80mm