ظروف یکبار مصرف تک پرسی با مشخصات زیر آماده تولید و تحویل می باشد.

تک پرسی
مدل وزن طول عرض ارتفاع
تک پرس 8/5 – 8/2 گرم 145mm 120mm 75mm